Ett hederligt svenskt namn

Tisdagen den 27 april gästades Samarbetsrådet för judar och kristina Region Syd av psykologen och författaren Jehoshua Kaufman. Litteraturkvällen ägde rum på Zoom och handlade om Kaufmans nyutkomna bok Ett hederligt svenskt namn. Boken tar sitt avstamp i tjugotalets Lund, och följer de judiska familjerna Goldblum och Gutmann in i fyrtiotalet. Ett hederligt svenskt namn är en släktsaga och en kärleksroman som kretsar kring den unge Mauritz Goldblum och hans förbjudna relation med familjen Gutmanns hushållerska Ingeborg.

Författaren läste upp avsnitt ur boken och intervjuades av Nike Snijders. Den efterföljande diskussionen kom att handla om det judiska Lund för 100 år sedan, klassresor och motsättningar mellan grupper som till synes levde i symbios i samhället. Boken tar upp judisk religiositet och traditioner, och interaktioner mellan i synnerhet den borgerliga judenheten och det kristna majoritetssamhället. Utan att specifikt behandla antisemitism så berör boken den utsatthet i vilken familjerna Goldblum och Gutmanns släktingar levde i ”det gamla landet” Ryssland, tjugo- till fyrtiotalets Tyskland och i viss mån även i Sverige. Huvudpersonerna Mauritz och Ingeborg slits båda av tankar kring tillhörighet och utanförskap; teman som också dök upp i diskussionen kring boken.

Lund kallades en gång ”Nordens Jerusalem”, och staden har haft en judisk närvaro sedan 1800-talet. Ett hederligt svenskt namn åskådliggör stadens judiska historia – en berättelse som i allra högsta grad är aktuell. Det dialogarbete som sedan åttiotalet äger rum i Lund med omnejd sker i ljuset av stadens flerkulturella bakgrund. Det finns inte längre någon synagoga i Lund men de flesta minns det bönehus som fram till för 10 – 12 år sedan låg på Winstrupsgatan. Kaufmans bok rör sig i miljöer som är väl bekanta för dagens lundabor och skåningar, men litteraturkvällen rönte intresse från hela Sverige, och även från Frankrike och Israel. Boken finns att beställa hos de flesta näthandlare.

Nike Snijders