Kommentarsbok vill hjälpa predikanter att tala väl

Foto: Malin Norrby

Nu finns den i tryck – resultatet av fyra års arbete med predikotexterna i Svenska kyrkans (och Equmeniakyrkans) evangeliebok. Tala väl. Predikokommentarer i Krister Stendahls anda började som en blogg där vi lade upp kommentarer till de kommande söndagarnas texter, med syftet att hjälpa predikanter att undvika de ersättningsteologiska fallgropar som finns i evangeliebokens texter och textkombinationer. När vi var inne på tredje årgången bestämde vi oss för att samla och utvidga materialet i en bok.

”Vi” är i detta sammanhang en grupp teologer och predikanter, de flesta svenskkyrkliga men även en jude, en katolik och en pastor i Equmeniakyrkan finns med. Bloggen sköttes av Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, och boken blev utgiven av Bibelsällskapet på Bibelakademiförlaget. Boken kan beställas från Bibelbutiken. Boken lanserades i Stockholm i december, men den 17 januari hålls ett boksläpp i Göteborgs domkyrka, där undertecknad medverkar tillsammans med Benjamin Gerber från Judiska församlingen och Marie-Louise Bengtsson från Domkyrkoförsamlingen.

Läs mer

Funderingar kring något till synes obetydligt men underbart och oförglömligt – för mig

Mindre än ett år efter min fars frånfälle flyttar min mor till en mindre lägenhet i Denver USA för att bo i närheten av min syster. Judith och jag besökte henne där och några år senare i det Judiska hemmet när hon hade flyttat dit därför att hon fått svårt att gå. När vi besökte henne, märkte jag att fastän hon var frisk och aktiv funderade hon inte på att resa till Stockholm igen.

När jag frågade henne om orsaken fick jag ett svar som gjorde mig förvånad. Hon sa nämligen att när hon besökt oss i Stockholm hade jag inte haft tid för henne. Jag arbetade ju hårt, som vanligt, och trots att det var skönt att se barnbarnen ville hon tillbringa tid med Judith och framförallt med sin förstfödde, bechor, det vill säga med mig. Informerad om detta lovade jag henne att – om hon skulle ändra sig – skulle jag ta ledigt och verkligen tillbringa tid med henne i Stockholm.

Läs mer

Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten

Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten är temat för en kurs som Paideia inbjuder till då deltagarna tillsammans läser och tolkar religiösa judiska, muslimska och kristna texter i avsikt att främja förståelse av andras och egna skrifter och skapa band och kontakter över trosgränser.

Ansökan och mer information på Paideias hemsida: Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten (paideiafolkhogskola.se)

Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag?

Måndag 29/11 kl. 19.00 arrangerar Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet en samtalskväll med Göran Rosenberg om hans senaste bok.

Evenemanget har titeln: Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag? Samtal mellan Göran Rosenberg och Karin Hedner Zetterholm om Göran Rosenbergs bok Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.

Det äger rum på LUX Helgonavägen 3 sal C121.

Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag? | Centrum för teologi och religionsvetenskap (lu.se)

Biblisk erotik i kungens kapell

Bibelns Höga visa är kärlekspoesi. Den hör till kärleksdiktningens äldsta och mest sublima verk, och att den återfinns i den hebreiska bibeln är å ena sidan förbluffande, å andra sidan ett exempel på gudomlig vishet: kärlek mellan människor och mellan människorna och Gud är utslag av samma kraft, samma behov av ett Du och samma längtan efter förening och fulländning. Höga visan hör hemma i den långa berättelse om mänskliga och övermänskliga relationer som är Gamla testamentet.

Läs mer