Kollekt i Stockholms stift 24 juli 2022

 I alla kyrkor i Stockholms stift tas kollekt upp varje söndag och söndagen den 24 juli tas en stiftskollekt upp. Den tillfaller dels Den Öppna Dörren i Stockholm dels Samarbetsrådet för judar och kristna. Det är alltså en delad kollekt, en halv stiftskollekt var.

Den Öppna Dörren i Stockholm möter sköra människor och erbjuder dem gemenskap och hjälp.  I samarbete med Ny Gemenskap driver Den Öppna Dörren ett eftermiddagscafé  på Kungsholmen, som blivit en viktig träffpunkt och en plats där volontärer erbjuder hjälp. Man kan läsa mer om Den Öppna Dörren på deras hemsida.

De båda mottagarna av stiftskollekten den 24 juli – Den Öppna Dörren och Samarbetsrådet för Judar och Kristna –  är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och bidrag och en generös kollekt är mycket välkommen.

ICCJs Members Reunion 26 – 29 juni 2022 i Frankfurt

Varje år inbjuder International Council of Christians and Jews, ICCJ, till en konferens i samband med organisationens årsmöte. Konferenserna förläggs till ett land, där det finns en medlemsorganisation. Någon egentlig turordning finns inte utan den medlemsorganisation som kan och vill stå som värd är välkommen att göra det. Samarbetsrådet för Judar och Kristna har varit inbjudare två gånger, 1980 i Sigtuna och 2019 i Lund.

I år blev det dock inte någon traditionell konferens. ICCJs styrelse inbjöd i stället till en mindre samling, en Members Reunion, en återsamling för medlemsorganisationerna; dels ville man i ett mindre sammanhang se var organisationen befinner sig efter pandemin och hur vägen framåt för ICCJ kan se ut, dels ville man markera att det gått 75 år sedan den viktiga konferensen i Seelisberg, då De Tio Punkterna antogs som är grundläggande för den judisk-kristna dialogen.

Fortsätt läsa ”ICCJs Members Reunion 26 – 29 juni 2022 i Frankfurt”

Video: Antijudisk surdeg i kristen teologi: Hur upptäcker vi den?

Inför den judiska påsken ska allt som är syrat städas ut ur ett judiskt hem. På liknande sätt menar Jesper Svartvik, behöver kristna göra sig av med nedärvd antijudisk teologi.
I föreläsningen Antijudisk surdeg i kristen teologi kartlägger Jesper de vanligaste antijudiska motiven i svensk kristenhet och hur kristna behöver leta efter och göra sig av med nedärvd antijudisk teologi. Videon är från ett Zoom evenemang från palmsöndagen den 10 april 2022. Värd är Gunnel Borgegård.

Till föreläsningen finns ett informationsblad:

Fortsätt läsa ”Video: Antijudisk surdeg i kristen teologi: Hur upptäcker vi den?”

Passionstidens antijudiska berättelser

International Council of Christians and Jews
Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations, Boston College

ICCJ, International Council of Christians and Jews har i samarbete med Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations producerat fyra videoföredrag om hur man kan presentera passionshistorien utan att lägga skulden på judarna.

Föredragen tecknar bakgrunden till antijudiska utläggningar av passionstidens texter, som under århundradenas lopp orsakat att judar förföljts och till och med dödats. Här får man förslag till hur man kan betona andra aspekter av berättelserna.

Teman för föredragen är Judas and Betrayal, The Jewish Leaders and Conspiracy, The Jewish Crowd, Pilate and Guilt, och The Crucifixion and Accountability. De är avsedda för predikanter, lärare och allmänheten. Det finns också diskussionsfrågor för dem, som vill se videoföredragen tillsammans med andra och samtala om dem.

Videoföredragen finns att ses på ICCJ:s hemsida: https://www.iccj.org/resources/passion-video-series.html

Opinion: Kyrkomötets beslut tydliggör behovet av judisk-kristen dialog

Uppdaterad 16 mars 2022

Bästa sättet för vår kyrka att bidra till en rättvis fred i Israel-Palestina kan vara en dialog mellan judar och kristna i Sverige som också vågar ta upp Landets existentiella och teologiska betydelse.
När kyrkomötet fattar ett beslut som en tycker är helt galet, och när det är de nomineringsgrupper en normalt sympatiserar med, därtill några av ens vänner, som står bakom det – då blir det knepigt. Jag talar om beslutet rörande folkrätt och möjlig apartheid i Israel.
Mina argument är dock inte de som framfördes i debatten i kyrkomötet. Jag är alltså inte emot beslutet för att Israel är ”Mellanösterns enda demokrati”, för att vi borde stödja förföljda kristna i andra länder istället eller för att vi bryr oss oproportionerligt mycket om just Israel-Palestinakonflikten. Och jag tror inte att beslutet är ett medvetet uttryck för antisemitism.

Fortsätt läsa ”Opinion: Kyrkomötets beslut tydliggör behovet av judisk-kristen dialog”