Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Religion i Ukraina före, under och efter kriget.

Själagårdsgatan 13, Stockholm Själagårdsgatan 13, Stockholm

OBS! Ny tid och ny plats! Den 24 februari 2022 förändrades livet för invånarna i Ukraina och för många, många andra. Det ryska angreppet på Ukraina påverkar hela vår värld