Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Ett hederligt svenskt namn

Virtuell

Jehoshua Kaufman Jehoshua Kaufman är psykolog och författare. I sin senaste bok - släktsagan Ett hederligt svenskt namn så berör han möten mellan judar och kristna i det historiska Lund. Under denna litteraturkväll utgår vi från ovan nämnda bok och samtalar om Lunds judisk-kristna historia. Evenemanget hålls på Zoom och anmälan genom mejl till snijdersnike@gmail.com

Women in Dialogue, Sisters in Dialogue

Virtuell

Katarzyna Kowalska Katarzyna Kowalska är sedan 2007 syster i nunneorden Notre Dame de Sion (NDS) och nyligen disputerad i judiska studier. Hon har mångårig erfarenhet av lokal och internationell religionsdialog, och är en flitigt anlitad föredragshållare hos International Council of Christians and Jews och Rossing Center for Education and Dialogue i Jerusalem. I föredraget Women

Artiklar ur Dialog kommenteras

Virtuell

Intressant? Viktigt? Angeläget? Kanske provocerande? Samarbetsrådet inleder höstens verksamhet med ett möte på Zoom söndagen den 29 augusti kl 19.00  om artiklarna i augustinumret av Dialog. Klaus Dietz, Ruth Michaeli, Eva-Karin Schönbeck, Jesper Svartvik och Eva Winiarski inleder ett samtal med skribenterna och mötesdeltagare kring artiklar och tankegångar som de berörts särskilt av. Varmt välkommen!

Satan och ondskan

Zoom

Vad vet vi om Satan och ondskan? Under historiens gång har kvinnor anklagats för att gå Satans vägar därför att de arbetat med smink och därför att de haft en förmåga och en kunskap att med örter läka sår. Vad har smink och örter och kvinnor egentligen att göra med Satan? Och är ormen i

Författaren Sophie Elkans liv

Zoom

Sophie Elkan (1853-1921), född Salomon, växte upp i en judisk familj i Göteborg. Hon kom under sin livstid att vara en av Sveriges kända kvinnliga författare och ge ut sex romaner och fem novellsamlingar. Sophie gifte sig på släktgården Nääs slott mellan Göteborg och Alingsås med sin kusin Nathan Elkan. Hon förlorade sin man och