Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Fest och fasta i februari

Virtuell
Anmälda 0. Lediga platser: 99

Årets första program är uppdelat i två delar som innehållsligt inte har något samband. Den gemensamma beröringspunkten är att båda infaller på våren. Den första delen handlar om Fasta som är ett urgammalt sätt att förbereda sig på inför något stort och viktigt. När man i kyrkan talar om Fastan avser man den sju veckor […]

Att ge plats för den andre? – Ett samtal om ersättningsteologi

Virtuell
Anmälda 0. Lediga platser: 100

Ett samtal om ersättningsteologi och hur den kan ersättas är ämnet för Samarbetsrådets program söndagen 14 mars kl 15.00 med docenten i systematisk teologi Jakob Wirén. Jakob Wirén, som också är ärkebiskop Antje Jackeléns teologiska sekreterare, har nyligen publicerat boken Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet. Boken tar upp […]

Vem dödade Jesus?

Vem dödade Jesus? är ämnet för Samarbetsrådets program med Göran Larsson, präst i Svenska kyrkan, docent i judaistik och tidigare direktor vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, STI. Frågan om vem som dödade Jesus blev tidigt upptakt till ett mörkt kapitel i relationen mellan judar och kristna. De kristnas Stilla vecka, veckan före påsk, var […]

Ett hederligt svenskt namn

Virtuell

Jehoshua Kaufman Jehoshua Kaufman är psykolog och författare. I sin senaste bok - släktsagan Ett hederligt svenskt namn så berör han möten mellan judar och kristna i det historiska Lund. Under denna litteraturkväll utgår vi från ovan nämnda bok och samtalar om Lunds judisk-kristna historia. Evenemanget hålls på Zoom och anmälan genom mejl till snijdersnike@gmail.com […]

Women in Dialogue, Sisters in Dialogue

Virtuell

Katarzyna Kowalska Katarzyna Kowalska är sedan 2007 syster i nunneorden Notre Dame de Sion (NDS) och nyligen disputerad i judiska studier. Hon har mångårig erfarenhet av lokal och internationell religionsdialog, och är en flitigt anlitad föredragshållare hos International Council of Christians and Jews och Rossing Center for Education and Dialogue i Jerusalem. I föredraget Women […]