Video: Antijudisk surdeg i kristen teologi: Hur upptäcker vi den?

Inför den judiska påsken ska allt som är syrat städas ut ur ett judiskt hem. På liknande sätt menar Jesper Svartvik, behöver kristna göra sig av med nedärvd antijudisk teologi.
I föreläsningen Antijudisk surdeg i kristen teologi kartlägger Jesper de vanligaste antijudiska motiven i svensk kristenhet och hur kristna behöver leta efter och göra sig av med nedärvd antijudisk teologi. Videon är från ett Zoom evenemang från palmsöndagen den 10 april 2022. Värd är Gunnel Borgegård.

Till föreläsningen finns ett informationsblad:

Fortsätt läsa ”Video: Antijudisk surdeg i kristen teologi: Hur upptäcker vi den?”

Passionstidens antijudiska berättelser

International Council of Christians and Jews
Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations, Boston College

ICCJ, International Council of Christians and Jews har i samarbete med Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations producerat fyra videoföredrag om hur man kan presentera passionshistorien utan att lägga skulden på judarna.

Föredragen tecknar bakgrunden till antijudiska utläggningar av passionstidens texter, som under århundradenas lopp orsakat att judar förföljts och till och med dödats. Här får man förslag till hur man kan betona andra aspekter av berättelserna.

Teman för föredragen är Judas and Betrayal, The Jewish Leaders and Conspiracy, The Jewish Crowd, Pilate and Guilt, och The Crucifixion and Accountability. De är avsedda för predikanter, lärare och allmänheten. Det finns också diskussionsfrågor för dem, som vill se videoföredragen tillsammans med andra och samtala om dem.

Videoföredragen finns att ses på ICCJ:s hemsida: https://www.iccj.org/resources/passion-video-series.html

Opinion: Kyrkomötets beslut tydliggör behovet av judisk-kristen dialog

Uppdaterad 16 mars 2022

Bästa sättet för vår kyrka att bidra till en rättvis fred i Israel-Palestina kan vara en dialog mellan judar och kristna i Sverige som också vågar ta upp Landets existentiella och teologiska betydelse.
När kyrkomötet fattar ett beslut som en tycker är helt galet, och när det är de nomineringsgrupper en normalt sympatiserar med, därtill några av ens vänner, som står bakom det – då blir det knepigt. Jag talar om beslutet rörande folkrätt och möjlig apartheid i Israel.
Mina argument är dock inte de som framfördes i debatten i kyrkomötet. Jag är alltså inte emot beslutet för att Israel är ”Mellanösterns enda demokrati”, för att vi borde stödja förföljda kristna i andra länder istället eller för att vi bryr oss oproportionerligt mycket om just Israel-Palestinakonflikten. Och jag tror inte att beslutet är ett medvetet uttryck för antisemitism.

Fortsätt läsa ”Opinion: Kyrkomötets beslut tydliggör behovet av judisk-kristen dialog”

Video från Vatten som förvandlar

Här är videoupptagning från programmet Vatten som förvandlar 6 mars 2022. Vatten är nödvändigt för liv och hälsa men har också en viktig roll i våra trosföreställningar. Ulf Lindgren berättar om dop i Svenska kyrkan, Gunnel Borgegård om baptistdop och Ute Steyer berättar om mikve, ett rituellt judiskt bad. Värd är Gunnel Borgegård.

Kommentarsbok vill hjälpa predikanter att tala väl

Foto: Malin Norrby

Nu finns den i tryck – resultatet av fyra års arbete med predikotexterna i Svenska kyrkans (och Equmeniakyrkans) evangeliebok. Tala väl. Predikokommentarer i Krister Stendahls anda började som en blogg där vi lade upp kommentarer till de kommande söndagarnas texter, med syftet att hjälpa predikanter att undvika de ersättningsteologiska fallgropar som finns i evangeliebokens texter och textkombinationer. När vi var inne på tredje årgången bestämde vi oss för att samla och utvidga materialet i en bok.

”Vi” är i detta sammanhang en grupp teologer och predikanter, de flesta svenskkyrkliga men även en jude, en katolik och en pastor i Equmeniakyrkan finns med. Bloggen sköttes av Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, och boken blev utgiven av Bibelsällskapet på Bibelakademiförlaget. Boken kan beställas från Bibelbutiken. Boken lanserades i Stockholm i december, men den 17 januari hålls ett boksläpp i Göteborgs domkyrka, där undertecknad medverkar tillsammans med Benjamin Gerber från Judiska församlingen och Marie-Louise Bengtsson från Domkyrkoförsamlingen.

Fortsätt läsa ”Kommentarsbok vill hjälpa predikanter att tala väl”