Harjakt i medeltida Haggada

I en diskussion i Talmud lär Hillelslärjungar ut att när den andra kvällen i pesach infaller en lördagskväll skall en modifierad Havdala-ceremoni tillfogas kiddush, bönen över vin. För att komma ihåg vilka välsignelser, berachot,  som skall läsas och vilken ordning de skall ha uppfinner Talmud en förkortning JKNHZ. Detta icke-ord kan uttalas jaknehaz, en ljudsamling som låter som tre ord på jiddish – Jagen den haze – jaga efter haren.

I några medeltida handpräntade haggadot har konstnärer målat bilder som föreställer adelsmän till häst som jagar hare. Idag är dessa böcker dyra och eftertraktade.

Haggada är den bok som läses vid bordet på sederaftonen, den första kvällen i pesach, den judiska påsken.

Morton Narrowe

Svenska Teologiska Institutet: En berättelse från Wien till Jerusalem

Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem

Svenska Teologiska Institutet, STI, i Jerusalem är sedan 1951 en ojämförlig plats för lärande och möten tvärs över religionsgränser.

Till STIs 65 års-jubileum, som firades i somras, skrev Håkan Bengtsson, STIs direktor 2007 -2014, en berättelse om institutets tillkomst och verksamhet.

Berättelsen finns i ett tilltalande och lättillgängligt häfte och den som vill ha ett exemplar av det kan (kostnadsfritt) rekvirera ett exemplar från Gunnel Borgegård. (E-postadress: g.borgegard@gmail.com)

Höstprogram 2016

I höst kan du i Stockholm möta Henry Bronett som berättar om sin bok Kaddish och vi uppmärksammar 500 års minnet av reformationen. Vad är det för skillnad på judendom, messiansk judendom och kristendom och varför de gick skilda vägar kan du få veta mer om i Göteborg. Lund uppmärksammar Kvinnor och bibeln i ett par föreläsningar.

Krister Stendahl Memorial Lecture hålls varje höst till minne av Krister Stendahl, biskop i Stockholms stift 1984-1988 och årets föreläsare är rabbinen Michael Melchior som talar om Can Radical, Fundamental Religion Live in a World of Humanism, Democracy and Peace?

Höstens hela program finns på programsidan.

Välkommen till Samarbetsrådet för Judar och Kristna

Diskriminering, hat och förtryck beror ofta på okunskap. Genom dialog och möten arbetar Samarbetsrådet för Judar och Kristna för ökad kunskap om judendom och kristendom.

Samarbetsrådet för Judar och Kristna bildades 1979 och är en del av International Council of Christians and Jews, ICCJ, en internationell paraplyorganisation för religionsdialog. Mer än 30 nationella organisationer är anslutna till ICCJ, som har sitt säte i Martin Buber Haus i Heppenheim i Tyskland. Verksamheten i Sverige är huvudsakligen inriktad på dialog mellan judar och kristna, men intresset för judisk-kristen-muslimsk dialog ökar.

Samarbetsrådet har avdelningar i Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö och  inbjuder till föreläsningar, program och studieverksamhet.  Medlemstidningen Dialog utkommer med ett par nummer per år.