Improperierna – igen!

Varje år före påsk diskuteras Improperierna mer eller mindre intensivt. Varför kommer diskussionen upp varje år? Och varför kommer man inte fram till någon entydig slutsats? Det är inte lätt att svara på.
Improperierna (av latinets improperia = förebråelser) tillkom förmodligen i Jerusalem på 300-talet, men inte förr än på 1000-talet finner man dem i västerländska källor. Improperierna är ett liturgiskt sångparti som ofta sjungs i långfredagens eftermiddagsgudstjänst, men också i långfredagens huvudgudstjänst.  Fortsätt läsa ”Improperierna – igen!”

Harjakt i medeltida Haggada

I en diskussion i Talmud lär Hillelslärjungar ut att när den andra kvällen i pesach infaller en lördagskväll skall en modifierad Havdala-ceremoni tillfogas kiddush, bönen över vin. För att komma ihåg vilka välsignelser, berachot,  som skall läsas och vilken ordning de skall ha uppfinner Talmud en förkortning JKNHZ. Detta icke-ord kan uttalas jaknehaz, en ljudsamling som låter som tre ord på jiddish – Jagen den haze – jaga efter haren.

I några medeltida handpräntade haggadot har konstnärer målat bilder som föreställer adelsmän till häst som jagar hare. Idag är dessa böcker dyra och eftertraktade.

Haggada är den bok som läses vid bordet på sederaftonen, den första kvällen i pesach, den judiska påsken.

Morton Narrowe

Svenska Teologiska Institutet: En berättelse från Wien till Jerusalem

Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem

Svenska Teologiska Institutet, STI, i Jerusalem är sedan 1951 en ojämförlig plats för lärande och möten tvärs över religionsgränser.

Till STIs 65 års-jubileum, som firades i somras, skrev Håkan Bengtsson, STIs direktor 2007 -2014, en berättelse om institutets tillkomst och verksamhet.

Berättelsen finns i ett tilltalande och lättillgängligt häfte och den som vill ha ett exemplar av det kan (kostnadsfritt) rekvirera ett exemplar från Gunnel Borgegård. (E-postadress: g.borgegard@gmail.com)

Höstprogram 2016

I höst kan du i Stockholm möta Henry Bronett som berättar om sin bok Kaddish och vi uppmärksammar 500 års minnet av reformationen. Vad är det för skillnad på judendom, messiansk judendom och kristendom och varför de gick skilda vägar kan du få veta mer om i Göteborg. Lund uppmärksammar Kvinnor och bibeln i ett par föreläsningar.

Krister Stendahl Memorial Lecture hålls varje höst till minne av Krister Stendahl, biskop i Stockholms stift 1984-1988 och årets föreläsare är rabbinen Michael Melchior som talar om Can Radical, Fundamental Religion Live in a World of Humanism, Democracy and Peace?

Höstens hela program finns på programsidan.