Det handlar om de unga

På nytt råder det hätska stämningar mot judar i Sverige. I Malmö demonstrerar unga människor mot ett politiskt utspel från president Trump, utlyser en intifada och hotar med att ”skjuta judarna”. I Göteborg kastar våldsverkande ungdomar molotovcocktails mot synagogan och församlingshuset där ett möte pågår. Något liknande sker mot judiska gravkapellet i Malmö.

Sverige utmärker sig sedan tidigare för aggressiva hatattacker mot judar. Extremister från två håll är i farten: nazister och extrema islamister. Båda är ett hot mot demokratin och människors rätt att tillhöra och bekänna sig till en religiös övertygelse.

Ett eller annat internationellt politiskt utspel som inte har med människor i Sverige att göra får aldrig bli orsak till förföljelse mot grupper eller enskilda hos oss på grund av religion eller etnicitet. Vi uppmanar alla religiösa och politiska ledare att fördöma våldet och kräva säkerhet för utsatta folkgrupper.

Arbetet mot hat och våld måste börja med de unga. Familjen och skolan har ett huvudansvar. Och det måste börja nu.

Samarbetsrådet för Judar och Kristna
11 december 2017