Kollekt i Stockholms stift 24 juli 2022

 I alla kyrkor i Stockholms stift tas kollekt upp varje söndag och söndagen den 24 juli tas en stiftskollekt upp. Den tillfaller dels Den Öppna Dörren i Stockholm dels Samarbetsrådet för judar och kristna. Det är alltså en delad kollekt, en halv stiftskollekt var.

Den Öppna Dörren i Stockholm möter sköra människor och erbjuder dem gemenskap och hjälp.  I samarbete med Ny Gemenskap driver Den Öppna Dörren ett eftermiddagscafé  på Kungsholmen, som blivit en viktig träffpunkt och en plats där volontärer erbjuder hjälp. Man kan läsa mer om Den Öppna Dörren på deras hemsida.

De båda mottagarna av stiftskollekten den 24 juli – Den Öppna Dörren och Samarbetsrådet för Judar och Kristna –  är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och bidrag och en generös kollekt är mycket välkommen.