Rabbinen och pastorn underhåller och undervisar

En deckare av Harry Kemelman

Som sommarlektyr lånade jag ett par deckare av Harry Kemelman från Judiska biblioteket. Huvudperson i dem är rabbi David Small, som löser deckargåtor i samarbete med en katolsk polis. Parallellt med deckarintrigen, och ofta inflätat i den, får man lära sig en hel del om den judiska traditionen.

Det slog mig under läsningen att rabbis Small är en själsfrände till pastor C P Randollph, som tillsammans med en katolsk polis löser mordgåtor och förklarar den protestantiska trons särdrag och håller miniföreläsningar i kyrkohistoria i böckerna av Charles Merrill Smith. Eller det är väl snarare deras författare som är själsfränder: de vill i deckarens form förmedla kunskap om religionen, och de lyckas göra det utan att det tynger framställningen.

Såväl pastor Randollph som rabbi Small håller sig i mittfåran av sina respektive religiösa traditioner, och det finns en underton av sarkasm gentemot dem som de menar går till överdrift i sitt religiösa nit – vilket inte utesluter att Smith till slut låter ledaren av en evangelikal megakyrka framstå i oväntat positiv dager, och att Kemelman lämnar det öppet huruvida en ortodox rebbe faktiskt kan kommunicera med sin adept på avstånd…

Församlingsledarens vedermödor framställs som tämligen likartade oavsett religiöst sammanhang. De är båda akademiker, Randollph har doktorerat i kyrkohistoria och Small lämnar i några av böckerna sin församling för att undervisa i judiska studier vid ett college i Boston. Några ironiska slängar mot utvecklingen i universitetsvärlden under 60- och 70-taken kostar författarna också på sig.
Det finns skillnader: medan rabbi Small är en kutryggig och boksynt ledare för en lite församling i en förort till Boston är pastor Randollph en muskulös f d fotbollsstjärna (aktiv i Fotboll för Jesus innan han kom på bättre tankar) med svaghet för eleganta kostymer, och kyrkoherde i en fashionabel församling i centrala Chicago. Medan kvinnorna i Kemelmans böcker i första hand håller till i köket och tillreder sabbatsmåltider har Smith gett pastor Randollph en hustru som är en synnerligen självständig TV-journalist (om än onödigt mycket trycksvärta går åt till att beskriva hennes kurvor).
Charles Merrill Smith är själv, liksom sin huvudperson, metodistpastor och har även skrivit teologisk litteratur. Harry Kemelman däremot är litteraturvetare och var universitetslektor. Han skrev också en serie deckare med en universitetsprofessor i huvudrollen.
Flera böcker av båda författarna finns översatta till svenska. De har dock några år på nacken, så det är bibliotek eller antikvariat som gäller för den som vill bli underhållen och undervisad av rabbi Small och pastor Randollph.

Helene Egnell