Årsmöte 2020

Årsmötet som skulle ha hållits i maj blev inställt på grund av den rådande pandemin. Vi planerar och hoppas att vi kan ha årsmötet nästa år, då vi behandlar två verksamhetsår, 2019 och 2020.

Den som är intresserad av att redan nu ta del av verksamhets- och revisionsberättelserna för 2019 kan rekvirera dem från Lena Ullman, Samarbetsrådets kassör kassor@samarbetsradet.se

Styrelsen för Samarbetsrådet för judar och kristna