Författararkiv: WebAdmin

Kristna måste läsa Psaltaren

Genom den kristna kyrkans historia har ofta synden fått en dominerande plats, en järnridå som förhindrar gudsrelationen, som om vi människor på egen hand kunde förstöra Guds relation till oss. Därför är det så viktigt att regelbundet återvända till den hebreiska bibeln och i synnerhet till Psaltaren där en helt annan bild ges, en bild där synden inte förnekas men inte heller tillåts dominera.

Läs mer

Kan vi lära något av judiska mystiker?

Hur kan vi veta något om Gud? Finns det tekniker som gör det möjligt för människan att möta Gud? Judiska mystiker grubblade i århundraden över frågorna om det gick att möta Gud och om det gick att veta något om Gud. Ulf Lindgren presenterar här två av den judiska mystikens giganter Abulafia och Isac Luria och funderar över vad vi kan lära av dem idag.

Läs mer

Aktuellt program

Samarbetsrådet anordnar föreläsningar, program och studieverksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Välkomna!

På grund av rådande pandemi är alla program inställda.

Vem är störst, den som lyder eller den som ifrågasätter?

Abraham och Isak

Abraham var beredd offra sonen Isak. Ville Gud ha Abrahams lydnad eller ville Gud att Abraham gick i polemik?

En söndag under fastan bjöd Samarbetsrådet för judar och kristna in till samtal och dialog om Bibeln under rubriken ”Bibeltexten på kors och tvärs”. Noa byggde lydigt sin ark och Abraham argumenterade med Gud för att rädda Sodom men vem är egentligen störst: Den som lyder eller den som ifrågasätter? Den judiska midrashtraditionen att kreativt tolka texter stod i centrum.

Här ett reportage i Kyrkans tidning: https://www.kyrkanstidning.se/teologi/kanske-borde-han-ha-sagt-emot

Kippavandring och manifestation i Lund

På kvällen den 8:e november samlades runt 700 personer i ett dimmigt Lund för en manifestation mot antisemitism och till stöd för de som nyligen drabbats av detta våld. Samlingen hedrade naturligtvis även offren för Novemberpogromen/Kristallnatten genom ljuständning och en gemensam kaddish-bön. Kvällen inleddes med en kippavandring från Nödens gamla judiska kvarter, genom centrala Lund och fram till Domkyrkoplatsen. Kippavandringar som fenomen kan härledas till Malmö, men detta var första gången en sådan manifestation arrangerades i Lund.

Läs mer