Författararkiv: WebAdmin

Kommentarsbok vill hjälpa predikanter att tala väl

Foto: Malin Norrby

Nu finns den i tryck – resultatet av fyra års arbete med predikotexterna i Svenska kyrkans (och Equmeniakyrkans) evangeliebok. Tala väl. Predikokommentarer i Krister Stendahls anda började som en blogg där vi lade upp kommentarer till de kommande söndagarnas texter, med syftet att hjälpa predikanter att undvika de ersättningsteologiska fallgropar som finns i evangeliebokens texter och textkombinationer. När vi var inne på tredje årgången bestämde vi oss för att samla och utvidga materialet i en bok.

”Vi” är i detta sammanhang en grupp teologer och predikanter, de flesta svenskkyrkliga men även en jude, en katolik och en pastor i Equmeniakyrkan finns med. Bloggen sköttes av Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, och boken blev utgiven av Bibelsällskapet på Bibelakademiförlaget. Boken kan beställas från Bibelbutiken. Boken lanserades i Stockholm i december, men den 17 januari hålls ett boksläpp i Göteborgs domkyrka, där undertecknad medverkar tillsammans med Benjamin Gerber från Judiska församlingen och Marie-Louise Bengtsson från Domkyrkoförsamlingen.

Läs mer

Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten

Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten är temat för en kurs som Paideia inbjuder till då deltagarna tillsammans läser och tolkar religiösa judiska, muslimska och kristna texter i avsikt att främja förståelse av andras och egna skrifter och skapa band och kontakter över trosgränser.

Ansökan och mer information på Paideias hemsida: Heliga skrifter och interreligiös texttolkning i abrahamitiska möten (paideiafolkhogskola.se)

Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag?

Måndag 29/11 kl. 19.00 arrangerar Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet en samtalskväll med Göran Rosenberg om hans senaste bok.

Evenemanget har titeln: Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag? Samtal mellan Göran Rosenberg och Karin Hedner Zetterholm om Göran Rosenbergs bok Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.

Det äger rum på LUX Helgonavägen 3 sal C121.

Vad har judendomen att säga den judiska och den icke-judiska världen idag? | Centrum för teologi och religionsvetenskap (lu.se)

Mörker och ljus – kväll och morgon

Tankar inspirerade av några rader i en konstessä skriven för 110 år sedan av den intressanta konstnären Ivan Aguéli. Han föddes i Sala 1869 och dog 1917 i Barcelona.

Ivan Aguéli. Public domain, via Wikimedia Commons

Aguéli engagerade sig starkt politiskt och sympatiserade med anarkismen. Han var påverkad av Emanuel Swedenborg och började läsa Koranen. Aguéli konverterade till islam och blev medlem i en sufisk orden. Aguéli såg ett djupt samband mellan mystikens erfarenhet och måleriet.

Läs mer

Satan och ondskan nu på video

3:e oktober hade vi ett program på Zoom om Satan och ondskan där Ulf Lindgren berättar om satans vägar till kvinnor, smink, änglar och ormen i paradiset.

En videoupptagning finns att se här: Satan och ondskan

För den som vill veta mer om satan och ondskan har Ulf Lindgren en serie filmer om satan och ondskan som kan ses här Allt ont är kvinnans fel. Om begreppet Satan och dess framväxt. – Stockholms domkyrkoförsamling (svenskakyrkan.se)