Göteborg

Välkommen till Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Göteborg.

Verksamheten är huvudsakligen inriktad på dialog mellan judar och kristna i Sverige, men i den västra kretsen har vi utvidgat verksamheten till att även omfatta ett samarbete med företrädare för islam.

Styrelsen i den västra kretsen består av sex personer med förankring i judisk, kristen och muslimsk tro. Vår verksamhet består i att varje år hålla i minst tre föreläsningar eller dialogkvällar med representanter för de tre Abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam. Dialogkvällarna är öppna för allmänheten och kostnadsfria.

Vi framträder dessutom var och en för sig med föreläsningar och framträdanden i bland annat kyrkor, skolor, föreningar och religiösa samfund.

Styrelsen för Samarbetsrådet i Göteborg:

Annebelle Gyllenspetz, ordf
E-post: info@gyllenspetz.se
Telefon: 0707 698 888

Cenap Turunc, socialsekreterare
E-post: cenap.Turunc@vastrahisingen.goteborg.se

Peter Borenstein, rabbin
E-post: rabbi.peter.borenstein@gmail.com

Stefan Lindmark, religionsvetare
E-post: shaul.lindmark@hotmail.com

Berit Bornecrantz Dias, teolog och master i teater
E-post: berit.bornecrantz@gmail.com