Lund/Malmö

Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Lund/Malmö har följande styrelse:

Tania Norell – ordförande
Birgitta Kuylenstierna Nadel – kassör
Jaff Schatz – sekreterare