Skrämmande och oacceptabelt

Det är skrämmande och helt oacceptabelt att Judiska föreningen i Umeå ser sig tvungen att upplösa sig själv därför att dess medlemmar hotas och utsätts för våldshandlingar av antisemitiska element. Ingen människa i Sverige skall idag behöva möta våld och hot på grund av sin religiösa eller etniska tillhörighet. Det ryms inte i den tradition av demokrati och likaberättigande som vi i vårt land bekänner oss till. När den traditionen kränks eller ifrågasätts måste den politiska ledningen på alla nivåer ingripa med kraftfulla åtgärder. Det är ett grundläggande krav utifrån vår demokrati och vår demokratiska människosyn.

Samarbetsrådets för Judar och Kristna målsättning är bland annat att motarbeta varje form av förföljelse, diskriminering och hatpropaganda.

Vi fördömer med all kraft varje försök att skrämma, förfölja eller diskriminera judar och andra grupper i Sverige och kräver att den ökande antisemitismen i Sverige bemöts med alla tillgängliga politiska, juridiska och opinionsbildande insatser.

Styrelsen för Samarbetsrådet för Judar och Kristna